Združenje študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike.

O študentski sekciji

Študentska sekcija je ena izmed sekcij Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Povezuje študente specialne in rehabilitacijske pedagogike in drugih študijskih programov, ki izobražujejo študente na področjih vzgoje, izobraževanja, usposabljanja ter podpore oseb s posebnimi potrebami.

Naše dejavnosti

Člani študentske sekcije si prizadevamo za doseganje treh temeljnih ciljev:

  • podpora, zastopanje in povezovanje študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike (z organizacijo formalnih in neformalnih srečanj, informiranjem, izmenjavo gradiv, pomočjo v zvezi s študijem in posredovanjem oglasov za študentsko delo),

  • ozaveščanje in izobraževanje študentov SRP, študentov Pedagoške fakultete in širše javnosti o različnih vidikih dela z OPP (z organizacijo predavanj, delavnic in ekskurzij ter ozaveščanjem preko tiskanih in digitalnih medijev),

  • organizacija dogodkov, ki so namenjeni neposredno osebam s posebnimi potrebami (s pripravo dogodkov in delavnic za spodbujanje različnih vidikov razvoja ali za kvalitetno preživljanje prostega časa).

Cilje realiziramo preko širokega spektra dejavnosti, ki jih izvajamo tekom celotnega študijskega leta.

Člani

Član študentske sekcije lahko postane vsak redni ali izredni študent specialne in rehabilitacijske pedagogike. Pristopna izjava za včlanitev v študensko sekcijo je dostopna na spletni strani Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije.