Dogodki

Člani študentske sekcije organiziramo dogodke, ki so namenjeni študentom specialne in rehabilitacijske pedagogike, študentom drugih študijskih programov in širši javnosti. Z dogodki omogočamo priložnosti za povezovanje študentov različnih študijskih smeri, ponujamo možnosti za dodatno strokovno izobraževanje študentov in zaposlenih iz področja usposabljanja oseb s posebnimi potrebami ter ozaveščamo javnost o osebah s posebnimi potrebami in delu z njimi. Del dogodkov študentske sekcije pa je namenjen tudi neposredno osebam s posebnimi potrebami. Z njimi želimo študenti specialne pedagogike pripomoči k spodbujanju njihovega razvoja, usvajanju znanja, izboljševanju psihofizičnega stanja in/ali kvalitetnemu preživljanju prostega časa.

Krst brucev

Organizacija team buildinga za študente prvih letnikov specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Večeri SRP

Organizacija dvodnevnega izobraževalnega dogodka za študente Pedagoške fakultete s predavanji in delavnicami iz področja specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Praznični ples

Sodelovanje s Centrom Janeza Levca (šola za učence z zmernimi, težkimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju) pri pripravi prazničnega plesa s krajšim kulturnim programom.

Dan študentov invalidov

Priprava izkustvenih delavnic o invalidnosti in organizacija predavanja študentov invalidov o soočanju z invalidnostjo v času študija za študente Pedagoške fakultete.

Festival Igraj se z mano

Izvedba specialno-pedagoške delavnice na inkluzivnem festivalu Igraj se z mano v Ljubljani.

Življenje z disleksijo

Organizacija predavanja o življenju z disleksijo z znanim slovenskim igralcem in voditeljem Gojmirjem Lešnjakom.

Dogodki ozaveščanja

Organizacija več različnih dogodkov za ozaveščanje študentov Pedagoške fakultete in širše javnosti o osebah s posebnimi potrebami in vlogi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri njihovem usposabljanju.