Projekti

Člani študentske sekcije tekom celotnega študijskega leta izvajamo projekte za podporo, zastopanje in povezovanje študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike, ozaveščanje in izobraževanje o različnih vidikih dela z osebami s posebnimi potrebami ter za izboljševanje kvalitete življenja teh oseb.

Posredovanje oglasov za delo

Osebe s posebnimi potrebami, njihovi starši, sorodniki in učitelji pogosto iščejo pomoč študentov pri izvajanju učne pomoč, varstvu, spremstvu ali pa zgolj pri preživljanju prostega časa. Delo z osebami s posebnimi potrebami za študente predstavlja odlično priložnost pridobivanja dodatnega znanja in izkušenj, ki so dragocene za nadaljnje delo v stroki. Z uporabo različnih načinov posredovanja oglasov skušamo doseči, da ti dosežejo karseda največje možno število študentov.

Prirejanje Ustave RS v lahko berljivo obliko

V študijskem letu 2016/17 je bila znotraj študentske sekcije ustanovljena delovna skupina za prirejanje Ustave Republike Slovenije v lahko berljivo in razumljivo obliko, ki je namenjena bralcem z motnjami v duševnem razvoju. S projektom želimo opozoriti na potrebo po Konvencije o pravicah invalidov, ki zahteva, da so vse informacije dostopne invalidom v njim razumljivi obliki. Ustava RS je krovni pravni akt naše države, ki ureja pravice in dolžnosti vseh državljanov, zato je pomembno, da imajo vsi dostop do teh informacij - tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju.

SRP mreža

Spletna stran SRP mreža (https://srpmreza.pef.uni-lj.si/) je namenjena izmenjavi gradiv, strokovne/znanstvene literature in materialov med študenti, asistenti/profesorji na fakulteti in strokovnjaki v praksi. Omogoča tudi sodelovanje, povezovanje in deljenje informacij. Predlog in ideja za postavitev in oblikovanje spletne storitve SRP mreža sta nastala na pobudo študentk in študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in dr. Mojce Vrhovski. V študijskem letu 2017/18 so se projektu pridružili člani študentske sekcije, ki sodelujejo pri oblikovanju, promociji in administraciji storitve.

Specialna zakladnica

Specialna zakladnica je revija študentov s prispevki s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike. Revija je nastala z željo, da bi lahko poglobljena znanja, raziskave in strokovne ugotovitve, ki jih pridobimo študenti tekom študija ob pripravi različnih nalog, tudi objavili. Poleg tega so strokovni prispevki odličen način, kako lahko študenti začnejo pridobivati izkušnje na raziskovalnem področju v naši stroki. Prvič smo revijo izdali junija 2020.