Revija Specialna zakladnica

Letnik 2020

Prispevki:

  • Živa Jakšić Ivačič: »Zakoni so pogosto napisani tako, da jih navadni ljudje težko razumemo«

  • Nina Fricelj, Mateja Podgorelec, Tim Savelli, Petra Suhoveršnik: Dejavnosti za razvoj drobne motorike pri predšolskem otroku

  • Tadeja Donša, Špela Schmid: Koučing kot strategija pomoči posameznikom s težavami na področju izvršilnega funkcioniranja – pozitivni učinki in izzivi koučinga skozi lastno izkušnjo

  • Lana Lavrih, Nika Tomše: Uporaba interaktivnih učnih gradiv pri vzgojno-izobraževalnem delu z osebami z lažjimi motnjami v duševnem razvoju

  • Brina Biličič, Anja Kleindienst, Lana Lavrih, Nika Tomše: Komunikacija z osebami z gluhoslepoto

  • Amela Lišić: Razvoj samozagovorniških veščin učencev s PPPU za uresničevanje pravice do prilagoditev v osnovni šoli

  • Mojca Trajbarič, Klara Vrabec: Sprejemanje otroka s posebnimi potrebami v družini

PRENOS E-REVIJE