Revija Specialna zakladnica

Letnik 2022

Prispevki:

 • Nika Praprotnik: Oblike podpore pri osebah z motnjo v duševnem razvoju s pridruženo depresijo

 • Mia Sara Gril in Mihaela Orožen: Kako prilagoditi pouk likovne umetnosti v osnovni šoli učencu z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami?

 • Katarina Erman, Tinkara Leskovec in Neža Majnik: Pojavnost motenj v duševnem razvoju v znanstvenih delih

 • Jernej Stopar: Priprava osebe z Downovim sindromom na oftalmološki pregled

 • Iva Bevc: Samoregulacija in samoregulacijsko učenje učencev z disleksijo

 • Tia Knez in Klara Majer: Discipliniranje neprimernega vedenja otrok z avtističnimi motnjami

 • Maša Mohorič in Minja Zamuda: Senzorika otrok z avtističnimi motnjami

 • Marija Krajnc: Pomen vključenosti staršev otrok s posebnimi potrebami v razvojno ambulanto s centrom za zgodnjo obravnavo


PRENOS E-REVIJE

Letnik 2021

Prispevki:

 • Nina Fricelj, Staša Kukovec, Mateja Podgorelec in Petra Suhoveršnik: Literatura kot pot k sprejemanju drugačnosti in način opolnomočenja oseb s posebnimi potrebami

 • Angela Stoleska in Lana Lavrih: Premagovanje testne anksioznosti

 • Darja Berložnik in Jerica Bukor: Pozitivni vidiki vplivanja otroka z motnjami v duševnem razvoju na sorojence

 • Bernarda Budič: CTNNB1 sindrom: ultra redka de novo genska mutacija, njene posledice in način zdravljenja skozi oči genetike

 • Urša Benedičič: Delo z učenci s posebnimi potrebami na nizozemski mednarodni osnovni šoli

 • Lara Hodej in Urška Smolič: Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v zgodnji obravnavi

 • Tim Savelli in Nina Fricelj: Pridobljena disleksija: značilnosti, ocenjevanje in strategije pomoči

 • Neža Snoj, Ajda Andrejka in Pika Zakonšek: Izzivi otrok z avtističnimi motnjami na področju socialnih odnosov

 • Mia Sara Gril, Kaja Jelinič in Mihaela Orožen: »Fonološko zavedanje - kako ga razvijati in na kaj vpliva? «

 • Jerca Bergant, Maša Lebar in Taja Vidonja: Delo z otroki z epilepsijo v šoli in doma

 • Nina Pavlin: Specialni pedagog v praksi

PRENOS E-REVIJE

Letnik 2020

Prispevki:

 • Živa Jakšić Ivačič: »Zakoni so pogosto napisani tako, da jih navadni ljudje težko razumemo«

 • Nina Fricelj, Mateja Podgorelec, Tim Savelli, Petra Suhoveršnik: Dejavnosti za razvoj drobne motorike pri predšolskem otroku

 • Tadeja Donša, Špela Schmid: Koučing kot strategija pomoči posameznikom s težavami na področju izvršilnega funkcioniranja – pozitivni učinki in izzivi koučinga skozi lastno izkušnjo

 • Lana Lavrih, Nika Tomše: Uporaba interaktivnih učnih gradiv pri vzgojno-izobraževalnem delu z osebami z lažjimi motnjami v duševnem razvoju

 • Brina Biličič, Anja Kleindienst, Lana Lavrih, Nika Tomše: Komunikacija z osebami z gluhoslepoto

 • Amela Lišić: Razvoj samozagovorniških veščin učencev s PPPU za uresničevanje pravice do prilagoditev v osnovni šoli

 • Mojca Trajbarič, Klara Vrabec: Sprejemanje otroka s posebnimi potrebami v družini

PRENOS E-REVIJE