Razpis

Pozdravljen/-a, dragi/-a študent/-ka!

Si (ali boš) naredil/-a kakšno res dobro seminarsko nalogo, na katero si res ponosen/-a? Si našel/-a kakšno temo, v katero bi se rad/-a še bolj poglobil/-a? Si naredil/-a kvalitetno raziskavo, za katero meniš, da je zanimiva tudi za ostale? Bi se želel/-a preizkusiti v pisanju strokovnih ali znanstvenih člankov, pa ne veš, kje in kako začeti? In navsezadnje, si želiš pridobiti reference, ki ti bodo pomagale pri zaključku študija in pridobivanju zaposlitve?

Če si na katerokoli zgornje vprašanje odgovoril/-a z »da«, potem beri dalje. Če nisi povsem prepričan/-a o kvaliteti svojih idej, vseeno beri dalje in se posvetuj s kakšnim/-o kolegom/-ico, če je pripravljen/-a sodelovati s teboj. Če pa boš v tem semestru šele izdelal/-a kaj imenitnega, potem si to dobro shrani in preberi januarja še enkrat (ne skrbi, te bomo še opomnili).

Vabimo te k skupnemu oblikovanju tretje izdaje revije Specialna zakladnica - revije s strokovnimi in znanstvenimi prispevki s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike. Revija je bila prvič izdana junija 2020, pretekli dve izdaji si lahko ogledaš na povezavi https://www.studenti-srp.si/revija-specialna-zakladnica.

Za začetek je pred teboj nekoliko daljše besedilo, vendar zajema vse potrebne informacije in navodila za tvoje nadaljnje delo, zato kar vztrajaj.

Če se s pisanjem strokovnih in/ali znanstvenih člankov srečuješ prvič, smo ti pri tem pripravljeni pomagati. Obrneš se lahko na uredniški odbor (na elektronski naslov studentskasekcija.srp@gmail.com), ki ti bo dodelil delovnega mentorja, ki te bo spremljal na poti oblikovanja članka. Delovni mentorji smo študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki imamo s pisanjem tovrstnih člankov že nekaj izkušenj in ti bomo z veseljem pomagali.

Vsak napisan članek mora tudi mentoriran s strani strokovnjaka z doktoratom znanosti ustreznega področja, lahko gre za profesorja oddelka Specialne in rehabilitacijske pedagogike, profesorja drugih oddelkov in fakultet, ki je strokovnjak na obravnavanem področju. Predlagamo, da si mentorja izbereš na podlagi teme, ki jo v članku obravnavaš. Če nisi povsem prepričan/-a, na koga bi se obrnil/-a, o tem povprašaj svojega delovnega mentorja ali se z vprašanjem obrnem preko zgoraj navedene elektronske pošte. Strokovnega mentorja si vsak avtor zagotovi sam, pristopi so želenega mentorja, mu temo predstavi in prosi za mentorstvo.

V reviji Specialna zakladnica želimo, kot že ime pove, predstaviti zakladnico idej, ki koristijo pri delu z osebami s posebnimi potrebami. V članku lahko predstavite rezultate lastne raziskave, pripravite pregled področja, nove informacije, opišete lasten ali tuje primere dobre prakse ali predstavite svoje izkušnje, mnenje in poglede o delu z osebami s posebnimi potrebami ipd. Vabimo te, da o svojih idejah malenkost premisliš in nam okvirno tematiko članka sporočiš preko obrazca na povezavi https://forms.gle/5qLmr4H5UDXm5a3g6, s katerim se prijaviš k projektu. Prosimo, da to storiš čimprej. Rok za prijavo je 20. 2. 2022.

Pomembni datumi in koraki:

KAJ: prijava prispevka

DO KDAJ: 20. 2. 2022

KJE: Izpolniti spletni obrazec https://forms.gle/5qLmr4H5UDXm5a3g6


KAJ: oddaja mentoriranega prispevka

DO KDAJ: 3. 4. 2022

KAM: Poslati na elektronski naslov studentskasekcija.srp@gmail.com

Ustreznost napisanih člankov bomo člani uredniškega odbora revije Specialna zakladnica presojali po treh kriterijih:

 • upoštevanje razpisane teme: primeri dobre prakse, izvirne ideje, raziskave itd., ki jih je mogoče uporabiti pri delu z osebami s posebnimi potrebami.

 • izvirnost prispevka: zanimiv razmislek o novi temi, svež pogled/raziskava na razpisano temo, inovativni pristopi/prilagoditve. Bistvenega pomena je, da bo v članku razviden avtorjev doprinos k obravnavani temi. Svoje interpretacije, ugotovitve pa naj avtor tudi ustrezno podpre s strokovno literaturo, ki jo je potrebno dosledno navajati po APA 7 standardih.

 • strokovni pregled s strani profesorja oddelka SRP ali drugega strokovnjaka obravnavanega področja.

Po pregledu prispevkov s strani uredniškega odbora boste avtorji pisno obveščeni o ustreznosti prispevkov ter morebitnimi potrebnimi korekcijami. V kolikor bodo prispevki neustrezno oblikovani ali vsebinsko pomanjkljivi, jih bomo zavrnili in ne bodo objavljeni.

Prispevki bodo po vsebinskem pregledu pred objavo oddani v lekturo in grafično oblikovanje.

Sedaj pa še nekaj zahtev glede oblikovanja:

 • Naslov naj bo zapisan krepko, podnaslovi ležeče.

 • Članek naj vključuje do 5 ključnih besed, ločenih z vejico (primer: ‘’motnje v duševnem razvoju’’ predstavljajo eno ključno besedo).

 • Prispevek naj bo členjen na povzetek (do 10 vrstic), uvod, jedro, zaključek ter vire in literaturo (navajanje po APA 7 standardih). Členjenost po podnaslovih in odstavkih naj bo smiselna.

 • Začetek odstavka naj bo rahlo zamaknjen v desno.

 • Robovi naj bodo obojestransko poravnani.

 • Pisava: Calibri Telo (velikost 11); razmik med vrsticami 1,15.

 • Zgornja meja dolžine je 10 (A4) strani.

 • Opombe naj bodo navajane sproti (velikost pisave 10).

 • Oddana datoteka naj poimenovana ‘priimki avtorjev _ NASLOV PRISPEVKA’ (primer: ‘Novak, Mohorič _ ZGODNJA OBRAVNAVA’ )

Vse nadaljnje informacije boš prejel/-a pravočasno. Če imaš še kakršnakoli vprašanja, dobrodošel/-a, da kontaktiraš uredniški odbor na studentskasekcija.srp@gmail.com.

Veselimo se tvojih prispevkov in te lepo pozdravljamo.

Člani uredniškega odbora